TITLE

บิ๊กซี โบรคเกอร์ ประกันภัย...เปิดรับสมัครงาน

Tele Sales ประกันรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ :

1.โทรติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดให้ เพื่อเสนอขายประกัน
2.ติดตาม ดูแล แนะนำลูกค้า
3.ดูแลฐานลูกค้าของบริษัทแบบต่อเนื่อง

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
2.จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป (ยินดีรับนักษาจบใหม่)
3.สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งไทย และอังกฤษ
4.ใจรักงานบริการและพูดคุยสนทนาทางโทรศัพท์
5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น้ำเสียงไพเราะสุภาพ

อัตราเงินเดือน :

มีเงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น

เจ้าหน้าที่ปรึกษาเคลม

หน้าที่รับผิดชอบ :

1.สำรวจและประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น เพื่อประกับการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
2.ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเสนอการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกค้า

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย /หญิง อายุ 18-30 ปี
2.มีวินัย และมีความอดทน รับผิดชอบ
3.ขับรถยนต์ ได้และมีใบขับขี่
4.สามารถเข้างานเป็นกะกลางคืนได้ (มีรายได้พิเศษ เพิ่มเติม)

อัตราเงินเดือน :

ตามตกลงกับบริษัท

Tele Sales ประกันรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ :

1.โทรติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดให้ เพื่อเสนอขายประกัน
2.ติดตาม ดูแล แนะนำลูกค้า
3.ดูแลฐานลูกค้าของบริษัทแบบต่อเนื่อง

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
2.จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป (ยินดีรับนักษาจบใหม่)
3.สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งไทย และอังกฤษ
4.ใจรักงานบริการและพูดคุยสนทนาทางโทรศัพท์
5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น้ำเสียงไพเราะสุภาพ

อัตราเงินเดือน :

มีเงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น

เจ้าหน้าที่ปรึกษาเคลม

หน้าที่รับผิดชอบ :

1.สำรวจและประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
2.ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเสนอการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
2.มีวินัย และมีความอดทน รับผิดชอบ
3.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
4.สามารถเข้างานเป็นกะกลางคืนได้ (มีรายได้พิศษ เพิ่มเติม)

อัตราเงินเดือน :

ตามตกลงกับบริษัท

ติดต่อบริษัท

ที่อยู่ :
บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
97/11 ชั้นที่ 6 นนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

อีเมล :
test@bigc.co.th

0612345678

@bigcbrokerjob

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service