กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แพ็คเกจประกันสุขภาพออนไลน์ FINSURANCE ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

แผนฟินดีย์

เหมาจ่ายค่ารักษา
รวม 3,000,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน 1,337 บาท
ผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD) 12,000 บาท
ค่าห้องและค่าอาหาร 5,500 /วัน
ค่ารักษาพยาบาลใน รw. 3 ล้านบาท
ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ผู้ป่วยใน 3 ล้านบาท
ค่ากายภาพบำบัด 3,000 บาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม* -
คุ้มครองการเสียชีวิต 50,000 บาท

แผนฟินเวอร์

เหมาจ่ายค่ารักษา
รวม 6,000,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน 1,891 บาท
ผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD) 35,000 บาท
ค่าห้องและค่าอาหาร 5,500 /วัน
ค่ารักษาพยาบาลใน รw. 6 ล้านบาท
ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ผู้ป่วยใน 6 ล้านบาท
ค่ากายภาพบำบัด 5,000 บาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม* 2,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต 50,000 บาท

แผนฟินสุด

เหมาจ่ายค่ารักษา
รวม 10,000,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน 2,130 บาท
ผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD) 50,000 บาท
ค่าห้องและค่าอาหาร 9,000 /วัน
ค่ารักษาพยาบาลใน รw. 10 ล้านบาท
ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ผู้ป่วยใน 10 ล้านบาท
ค่ากายภาพบำบัด 8,000 บาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม* 4,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต 50,000 บาท

ประกันสุขภาพ FINSURANCE มีดีอย่างไร?

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ได้ง่าย เพียงแค่ปลายนิ้ว

เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองให้ครบ ช่วยจ่ายให้หมด

เป็นประกันสุขภาพที่จ่ายเบี้ยหลักพันต่อเดือน แต่ให้ความคุ้มครองหลักล้าน มีให้เลือกหลายแผน

*คุ้มครองการถอน การอุดฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การทำสะพานฟัน ครอบฟัน และการรักษาโรคปริทันต์ โดยบริษัทจะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลและไม่คุ้มครองการจัดฟัน

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรที่เกิดในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • คุณต้องแถลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงถ้อยแถลงเพิ่มเติม ตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service