สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า Big Card

*เงื่อนไข

  1. สำหรับลูกค้าบิ๊กการ์ด เมื่อท่านช้อปปิ้งที่บิ๊กซีตั้งแต่ 150-1,500 บาท รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามยอดชำระท้ายใบเสร็จสูงสุด 1,500 บาท
  2. ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+,3+ รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท
  3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
  4. การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
  5. สำหรับประกันภัยรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และประเภทรถ ที่เอาประกันภัย โดยทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้กำหนด
  6. บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย รับประกันภัยภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย 
  7. คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจเป็นเหตุให้บริษัท    ผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service