เจ้าหน้าที่ปรึกษาเคลม

หน้าที่รับผิดชอบ :

1.สำรวจและประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
2.ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเสนอการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
2.มีวินัย และมีความอดทน รับผิดชอบ
3.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
4.สามารถเข้างานเป็นกะกลางคืนได้ (มีรายได้พิศษ เพิ่มเติม)

อัตราเงินเดือน :

ตามตกลงกับบริษัท

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service